Dnem 1. 1. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 315/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).

Zákon mění stávající sazby daně z tabákových výrobků (spotřební daň) a ponechává regulaci předzásobení cigaretami, a to formou pevného data doprodeje jednotlivých balení cigaret určených k přímé spotřebě a označených tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nakoupených za účelem dalšího prodeje.

Legislativní změnou dochází ke změnám sazeb spotřebních daní:
• nové sazby daně z tabákových výrobků jsou účinné od 1. ledna 2016, tj. od tohoto data mohou být poprvé ve volném prodeji jednotlivá balení cigaret, doutníků a tabáku ke kouření označená tabákovou nálepkou s písmenem „S“;

2016 – kolek S
cigarety: Procentní část 27% / Pevná část 1,39 / Minimální celkem nejméně však 2,52 Kč/kus
doutníky, cigarillos: Pevná část 1,64 Kč / kus
tabák ke kouření: Pevná část 2142 Kč / kg

• jednotlivé balení cigaret označené tabákovou nálepkou s písmenem „P“ nelze prodávat konečnému zákazníkovi po 31. březnu 2016.

Napište nám

2 + 10 =

Adresa

17. listopadu 2753,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

U

IČO/DIČ

IČ: 25283103
DIČ: CZ 25283103