Dnem 1. 1. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 315/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). Zákon mění stávající sazby daně z tabákových výrobků (spotřební daň) a ponechává regulaci předzásobení...